Den nya däcketiketten:
mer transparens, ökad säkerhet

Den 1 november träder EU-förordningen 1222/2009 om märkning av bildäck i kraft. däcketiketten gäller alla nya däck som tillverkats efter den 1 juli 2012. Etiketten ska hjälpa till att känna igen och jämföra tre viktiga egenskaper: Våtgrepp, yttre buller och bränsleeffektivitet.

Bränsleeffektivitet

Rullmotstånd och därmed sammanhängande bränsleeffektivitet

A är bästa betyg, klass D används inte.

VÅTGREPP

A är bästa betyg, klass D och G används inte.

Rullningsbuller

Alla däck måste klara bullergränsen; ju färre svarta streck, desto mindre bullrar däcket.

Hänvisning till Förordning 1222/2009-C1, C2 eller C3.

 

Bränsleeffektivitet

Minskad bränsleförbrukning har främst med fordonet och körförhållandena att göra. Om ett fordon är utrustat med däck av Klass A runtom istället för Klass G, kan bränsleförbrukningen minskas med upp till 7,5%. För arbetsfordon kan minskningen bli ännu högre.

Exempel (bildäck):

Våtgrepp

Graden av effektivitet hänger i första hand samman med fordonet och körförhållandena. När bromsen används fullt ut kan bromssträckan minskas med upp till 30% för ett fordon som har Klass A-däck runtom istället för Klass G. För en "normal" bil som rör sig med en hastighet av 80 km/h kan bromssträckan på en vägbana med medelbra grepp alltså förkortas med upp till 18 m.

Exempel (bildäck):

Yttre buller

Det yttre buller däcket ger upphov till mäts i decibel. Observera att det yttre bullret inte är detsamma som det buller som hörs inne i fordonet.

Piktogrammet med tre svarta streck innebär att däckets yttre buller motsvarar EU:s gränsvärden, som gäller till 2016.

Två svarta streck indikerar att däckets yttre buller motsvar EU:s gränsvärden som gäller från 2016, eller är upp till 3 dB under gränsvärdet.

Ett svart streck indikerar att däckets yttre buller är mer än 3 dB under det EU-gränsvärde som gäller från 2016.